Montáže:

 • ocelových konstrukcí
 • reklamních plachet a prvků
 • ocelových plachet a prvků
 • zábran proti holubům
 • nových balkonových zábradlí
 • hromosvodů
 • balkónových a vchodových stříšek
 • výškových lávek pro komunikační společnosti

Zemní práce:

 • terénní úpravy
 • výkopové práce
 • odvodňování stavenišť
 • hloubení studní a jímek
 • pokládání dlažeb
Nátěračské a malířské práce:

 • ocelových konstrukcí, zásobníků a jímek
 • střech a atik
 • okapových žlabů a svodů
 • parapetních plechů a schodišťových oken
 • fasád
 • veškeré malířské práce včetně prací strojovou technikou

Čištění:

 • plášťů budov, včetně vysokotlakou vodou
 • mytí oken a prosklených budov
 • okapových žlabů a svodů
 • studní
Střechy:

 • pokládka nových krovů v nových i starých budovách, rodinných domech
 • výměna starých, poškozených trámů
 • impregnace všech dřevěných prvků proti dřevokaznému hmyzu
 • oprava starých střech – sklepání, nebo výměna hřebíků u plechových střech
 • pokládka nové střešní krytiny např. Satjam, Rannila, Bramac, Cembrit, Ruuki atd.
 • montáž střešních oken např. Velux, Fakro, Roto atd.
 • zároveň zajišťujeme odvoz a likvidaci staré střešní krytiny
 • v případě velkého množství těžkého, mokrého sněhu na střeše hrozí nebezpečí lavinových sesuvů ze střechy na chodník, nebo dokonce zborcení a propadnutí střechy. V tomto případě může vzniknout nebezpečí úrazu kolemjdoucích osob, poškození majetku - zaparkovaných automobilů apod. Odstraňování sněhu a rampouchů provádíme na rodinných i bytových domech, obchodních center a to za pomocí horolezecké techniky.

Komíny:

 • stavba a vložkování komínů
 • bourání komínů
 • nátěry komínů
 • sanace komínů – spárování, oprava betonových hlav
 • montáž stříšek na komíny


Kácení stromů:

 • kácení stromů v rizikových oblastech v blízkosti budov, plotů, parkovišť, či jiných stromů nebo elektrického vedení. Cílem je zamezení vzniku škod v případě spadnutí stromu a to za pomocí horolezecké techniky.
 • prořezávání větví, odstraňování nalomených nebo suchých větví
 • odstraňování starých stromů, nebo poškozených stromů po kalamitních stavech, v případě vichřice, sněhové vánice, mokrého sněhu.
 • zároveň zajišťujeme odvoz a likvidaci